Emblemo de IKUE

 

 

lasta ĝisdatigo:
2021.01.17

horo 15.30 UTC
 

Nuna horo en Romo

Serĉu en nia arkivo

سِلْ

STATUTO DE IKUE 2010

 

RADIO VATIKANA EN ESPERANTO

Arkivo

Internacia Katolika Unuiųo Esperantista

 

LIBRETO DE LA PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2021

 

LIBRETO DE LA PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2020

LIBRETO DE LA PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2019

 

 

PASKA MESAĜO 2018 DE PAPO FRANCISKO

 

 

LIBRETO DE LA PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2018

 

KRISTNASKA MESAĜO 2017 DE PAPO FRANCISKO

 

22-a EKUMENA ESPERANTO-KONGRESO 2018

70-a de IKUE kaj 68-a de KELI

6. - 13. 8. 2018,  PODĚBRADY, Ĉeĥio

ALIĜILO

 

LIBRETO DE LA PREĜO-SEMAJNO
POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2017

 

Bibliaj Tagoj 2017 en Wittenberg

 

PATRINO TEREZA SANKTA

Biografio, tekstoj, preĝoj

 

69a IKUE-KONGRESO 2016

NITRA (Slovakio), 16an-23an de julio

NOVAJ RABATITAJ
ALIĜKOTIZOJ KAJ RESTADPREZOJ

 

NOVAJ RESTADKOSTOJ
EN LA SEMINARIO DE NITRA DUM LA UK

Aliĝilo

 

PREĜOSEMAJNO
POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2016

Tekstoj en Esperanto

 

21a Ekumena Kongreso
68-a de IKUE 65a de KELI
1-8/08/2015, Strasburgo (FR)

 

PASKO 2015

Paska Mesaĝo de la Papo

 

BIBLIAJ TAGOJ 2015

 

 

 

PAPO FRANCISKO - Lia unua parolado kaj beno

 

PASKO 2013 - Mesaĝo de Papo Francisko - Esperantistoj en placo sankta Petro

 

IKUE SKRIBIS DANKLETERON AL LA EMERITA PAPO

Finiĝis la papado de Benedikto la 16a

KONKLAVO 2013

IKUE-KONGRESO 2013
 

 

 

18an - 25an de januaro 2013   
PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2013

 

 

NOVA ELDONAĴO:
‘‘Por ne forgesi la homojn: IKUE, KELI, Dokumentoj, Rememoroj kaj Artikoloj’’
 

Kristnasko 2012

Mesaĝo de la Papo

Esperantistoj en Placo sankta Petro

 

 

Apostola Letero "Porta Fidei" de Benedikto la 16a

 

Katekismo de la Katolika Eklezio: tria ĉapitro

 

IKUE-KONGRESO 2012
 

MISSIO METROPOLIS 2012

 

 

FORPASIS DIAKONO KIRSCH Jįnos

 

PASKO 2012

Mesaĝo ‘‘Urbi et orbi’’ de la Papo

OFICIALA KANALO DE VATIKANO EN YOUTUBE
(oni alklaku la ruĝan butonon CC kaj oni elektu esperanton)

Esperantistoj en Placo sankta Petro

Medito pri la Pasko

 

ESPERO KATOLIKA

 

BIBLIAJ TAGOJ 2012

 

Tekstoj de LA PREĜO-SEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2012

 

IKUE-BALOTOJ 2011

 

RADIO VATIKANA EN ESPERANTO: aŭskultu prezenton de tiuj elsendoj

 

KELKAJ KRISTANAJ PREĜOJ

 

 

+

INFO

Ĉeĥa IKUE-sekcio
Germana IKUE-Sekcio  
Itala IKUE-sekcio

 

       

IKUE

Bonvenon al la oficialaj paĝoj de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista.

Nia asocio ekzistas ekde la jaro 1910.

Nia revuo, Espero Katolika, estas la plej malnova, daŭre aperanta E-revuo.

Niaj agadoj estas plurflankaj, plurvariaj, plurspecaj, sed ili estas ĉiuj manieroj por realigi ĉi tiujn celojn:

a)  plenumi la ordonon de Jesuo Kristo: “Iru en la tutan mondon kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo” (Evangelio laŭ Marko, ĉapitro 16a, versiklo 15);

b)  montri la unuecon de la Eklezio uzante la internacian lingvon en ĝia liturgio kaj apostola agado;

c)  kontribui al realigo de la homaj interkompreno, frateco kaj paco en la nuntempa mondo;

d)  strebi “por ke ĉiuj estu unu” (Joh 17:21).

 

Verŝajne Vi venis viziti nin por scii pli. Estu bonvena! Ni kore akceptas Vin, kaj se Vi havas demandojn, ne hezitu kontakti nin:

"Por la katolika Eklezio neniu estas fremda, neniu estas ekskludita, neniu estas malproksima. Ĉiu, al kiu adresiĝas nia saluto, estas vokato, estas invitito, estas iusence, ĉeestanto. Tion diru la koro de amanta persono: ĉiu amato ĉeestas".

Papo Paŭlo la 6a, 8.12.1965

Ĝeneralaj Informoj.
Dokumentoj
Statuto
Historio
Estraro
Espero Katolika  
Kongresoj
La prezidantoj
Landaj reprezentantoj 

LA SANKTULOJ

LA PAPOJ

PASKO KAJ KRISTNASKO

INTERESAJ LIGOJ

25an de septembro 2010: Beatproklamo de CHIARA LUCE BADANO   * PATRINO TEREZA DE KALKATO 100a datreveno de ŝia naskiĝo * La Beataj Martirinoj de Drina * 01.05.2011: JOHANO PAŬLO LA 2a BEATA Ekspozicio en Vatikano pri Johano Paŭlo la 2a: Esperanto ĉeestas * *  PREĜOSEMAJNO POR LA UNUECO DE LA KRISTANOJ 2011  * REMEMORE PRI PASTRO DUILIO MAGNANI

 

PASKO 2010 - Mesaĝo de Benedikto la 16a - Esperantistoj en Vatikano

 

64a KONGRESO DE IKUE (ZAGREBO, KROATIO

63a KONGRESO DE IKUE (PARIZO, FRANCIO)

LETERO DE LA PAPO AL LA IRLANDAJ KATOLIKOJ (resumo)

 

INTERVJUO KUN LA "AKCELANTO DE JUSTICO" de la papa Kongregacio por la Doktrino de la Kredo

Ĉi tiuj IKUE-paĝoj estis iniciatitaj de Attila Szép en la jaro 1999