Nova prezidanto de IKUE

Bondeziro kaj beno de Lia Ekscelenco 
Episkopo Josef Hrdlička

 
 
 

 
 

La teksto en la ĉeĥa lingvo diras:

                Kara amiko Miloslav,

                elkore mi gratulas cin okaze de cia elekto de prezidanto de IKUE, mi akompanas per la preĝoj kaj la benoj viajn strebadojn kaj intencojn direktantajn al honoro kaj gloro de Dio.

                Mi estas konvinkita, ke ci estas la ĝusta viro sur la ĝusta loko. Dio benu!

                Cia  + Josef Hrdlička

 

Olomouc, 23.09.2003