HISTORIAJ DOKUMENTOJ DE IKUE
(paĝoj pliriĉigotaj)

 

  * 1870: naskiĝas pastro Emile Peltier
   
  * 1903: d-ro Zamenhof informas pastron Luigi Giambene pri la enlistigo de lia nomo en la "Adresaro"
   
  * 1912: belega fotografio de niaj pioniroj en 1912
   
  * 1944: mortoakto pri la forpaso de pastro Luigi Giambene
   
  * 1963: Banja Luka: la diocezo de esperantista episkopo
   
  * 1977: Papo Paŭlo la 6a rajtigas kard. Karol Wojtyła celebri Meson en Esperanto
   
  * 1977: letero de kard. Karol Wojtyła kiu klarigas kial li ne povis viziti la IKUE-kongreson kaj celebri Meson en Esperanto
   
  * 1990: dekreto por la aprobo de la normoj por la celebro de la Meso en esperanto
   
  * 1990: dekreto kiu aprobas la Meslibron kaj Legaĵaron en esperanto
   
  * 1992: dekreto per kiu la Papa Konsilio de Laikoj agnoskis oficiale IKUE'n
   
  * 2002: la Papo benas la aŭskultantojn de la elsendoj de Radio Vatikana en esperanto
   
  * 2002: mesaĝo de la ĉefepiskopo de Milano, Italio, al italaj katolikaj esperantistoj
   
   
   
   
 

* 2003: okazas la 16a Ekumena E-kongreso:

- Saluto de la prezidanto de la Konsilio de la Episkoparaj Konferencoj de Eŭropo

- Saluto de la ĝenerala sekretario de la Itala Episkopara Konferenco (en esperanto)

- Saluto de la prezidanto de la Papa Konsilio por la Laikoj
(en esperanto)


   
  * 2003: IKUE havas novan prezidanton:

- Bondeziro kaj beno de Lia Eminenco Kardinalo Miloslav Vlk

- Bondeziro kaj beno de Lia Ekscelenco Ĉefepiskopo Karel Otčenášek

- Bondeziro kaj beno de Lia Ekscelenco Episkopo Josef Hrdlička

- Bondeziro kaj beno de Lia Ekscelenco Episkopo Jan Graubner

 

   
  * 2004: 57a IKUE-kongreso en Kretinga (Litovio):

- Saluto de la prezidanto de la Papa Konsilio por la Laikoj (en esperanto)

 

   
  * 2006: 59a IKUE-kongreso en Velehrad (Ĉeĥa Respubliko):

  - Saluto de kard. Vlk (en esperanto)

  - Saluto de mons-ro Jan Graubner (en esperanto)

- Saluto de la prezidanto de la Papa Konsilio por la Laikoj

 

   
  * 2006: 91a UK en Florenco (Italio):

- Saluto de la Ĉefepiskopo de Florenco, kard. Ennio Antonelli

 

   
  * 2010: Jubilea IKUE-kongreso en Parizo:

- Saluto de la Ĝenerala Direktoro de Radio Vatikana, pastro Federico Lombardi