Nova prezidanto de IKUE

Bondeziro kaj beno de Lia Eminenco Kardinalo Miloslav Vlk

 
 
 

 
 

La teksto en la ĉeĥa lingvo diras:

           Kara sinjoro vček,

            kore mi dankas por via letero kaj por anonco pri via elekto kiel prezidanto de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Mi gratulas al vi okaze de tiu elekto kaj mi memoras pri vi en la preĝo, por ke vin la Sinjoro akompanu per sia helpo. Al tiu nova servo, kiun vi prenis sur vin, mi al vi el la tuta koro benas.

 + Miloslav Kardinalo Vlk
Ĉefepiskopo de Prago kaj Primaso Ĉeĥa

Prago, 23.09.2003