16a Ekumena E-kongreso 2003

Saluto de mons-ro Giuseppe Betori
ĝenerala sekretario
de la Itala Episkopara Konferenco